Start van een nieuwe reeks neurorevalidatie: Ziekte van Parkinson - Module Cognitie MEI 2019 (GENT)

Binnenkort gaat er opnieuw een 5-delige reeks Neurorevalidatie Ziekte van Parkinson van start. Het betreft de module Cognitie.
Inschrijven kan door een mail te sturen met je contactgegevens naar info@hersenletselpraktijk.be & overschrijving van €110 naar rekeningnummer BE96 7360 2656 2405 met vermelding
‘Module Cognitie mei – NAAM VOORNAAM’.
 

No Comments

Add a Comment