Hersenletselpraktijk

De Hersenletselpraktijk is opgericht om hulp te bieden aan personen (kinderen, jongeren & volwassenen) met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun context (partner, kinderen, ouders, …). Dit wilt zeggen dat het letsel na de geboorte is ontstaan. Een hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

 • hersenbloeding of –infarct (CVA)
 • hersentumor
 • slag op het hoofd
 • infectie
 • zuurstoftekort
 • verkeersongeval
 • MS
 • dementie (Ziekte van Alzheimer, Fronto-temporele dementie, …)
 • ziekte van Parkinson
 • ziekte van Huntington

De gevolgen van een letsel in de hersenen kunnen discrete tot duidelijk zichtbare gevolgen veroorzaken in het alledaagse leven, zowel voor de persoon met het hersenletsel, als voor zijn of haar omgeving. Een aantal voorbeelden hiervan zijn

Motorische problemen

 • halfzijdige verlamming (hemiplegie)
 • spasticiteit
 • tremoren
 • slikstoornissen
 • fijnmotorische problemen

Neuropsychologische problemen

 • geheugenproblemen
 • vertraagde informatieverwerking
 • aandachtstoornissen
 • impulscontroleproblemen
 • executieve disfuncties (moeilijkheden met planning, organisatie, probleemoplossend vermogen, abstract redeneren,…)

Logopedische problemen

 • slikstoornissen
 • afasie
 • verminderde spraakverstaanbaarheid

Emotionele problemen

 • Moodswings
 • Angst
 • Depressie / gedrukte stemming
 • Verliesverwerking / rouw

Verminderde zelfredzaamheid

Moeilijkheden met ADL (niet meer in staat zijn zich te wassen, koken, poetsen,…)

Vermoeidheid

Beperkt ziekte-inzicht of anosognosie

Samen met de patiënt en d onmiddellijke omgeving bekijken we welke begeleiding het meest aangewezen is. Zo kan er nood zijn aan begeleiding door 1 iemand van de Hersenletselpraktijk, maar soms is interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk. Dit kan beide vanuit de praktijk.

Onze praktijk